eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 19 20181119 19.11.2018 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS992018 PS 99/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1012018 PS 101/2018 Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022018 PS 102/2018 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032018 PS 103/2018 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042018 PS 104/2018 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052018 PS 105/2018 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan arkivering og offentlegheit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062018 PS 106/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072018 PS 107/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av Hordaland Teater LL Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082018 PS 108/2018 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092018 PS 109/2018 Rekneskapsresultat hittil i 2018 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102018 PS 110/2018 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112018 PS 111/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS472018 RS 47/2018 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per 15 september 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482018 RS 48/2018 Evaluering av sykkel VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492018 RS 49/2018 Vedtak TING 02.10.18 forvaltningsrevisjon beredskap på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502018 RS 50/2018 Vedtak i TING 03.10.18 finansrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512018 RS 51/2018 Vedtak TING 03.10.18 - Tertialrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522018 RS 52/2018 Vedtak TING 03.10.18 - Varsling for folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532018 RS 53/2018 Skatt september 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542018 RS 54/2018 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon oktober 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552018 RS 55/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 25.10.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1122018 PS 112/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll