eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 17 20181217 17.12.2018 10:00 Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1132018 PS 113/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1142018 PS 114/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1152018 PS 115/2018 Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orientere om status i arbeidet med regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162018 PS 116/2018 Fylkesrådmannen orienterer om det er "business as usual" i fylkeskommune trass regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172018 PS 117/2018 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av tilsynsrapport vidaregåande opplæring for vaksne Sotra vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182018 PS 118/2018 Fylkesrådmannen orienterer om ny status for oppfølging av tilsynsrapport fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192018 PS 119/2018 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202018 PS 120/2018 Oversendingsspørsmål frå utval for opplæring og helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212018 PS 121/2018 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222018 PS 122/2018 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232018 PS 123/2018 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242018 PS 124/2018 Selskapskontroll av VIGO IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252018 PS 125/2018 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262018 PS 126/2018 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272018 PS 127/2018 Plan for anbodsprosess vedrørande val av revisor for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282018 PS 128/2018 Kurs i regi av Deloitte 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292018 PS 129/2018 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302018 PS 130/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS562018 RS 56/2018 Skatt oktober 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572018 RS 57/2018 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582018 RS 58/2018 Status for oversending og spørsmål i fylkesutvalet pr.6.desember 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592018 RS 59/2018 Status for "prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602018 RS 60/2018 Vedtak i FUV Rekneskapsrapport pr. oktober 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612018 RS 61/2018 Kvalitetsmelding skuleåret 2017-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622018 RS 62/2018 Tilsyn - Hordaland fylkeskommune Eigedomsavdelinga - Vaskehall Haugland bussanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1312018 PS 131/2018 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll