eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Administrasjonsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 13 20180213 13.02.2018 09:00 Fylkeshuset Sunnhordland, 4. etasje Administrasjonsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22018 PS 2/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32018 PS 3/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12018 RS 1/2018 Tilsette med innvandrarbakgrunn pr. november 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22018 RS 2/2018 Framlegg til ny IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2018-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42018 PS 4/2018 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52018 PS 5/2018 Reglement for mottak og registrering av gåver og andre fordelar for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62018 PS 6/2018 Nytt fylkeshus - kontorkonsept og lokalisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Revisjon av rutine for varsling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82018 PS 8/2018 Årshjul 2018 for Administrasjonsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92018 PS 9/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2018/19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Framlegg til ny IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2018-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll