eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 02 13 20180213 13.02.2018 11:00 Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5 - 7 Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS122018 PS 12/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142018 PS 14/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112018 RS 11/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.12.2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Svar til PS 156/17 Ymse KIRU 5.12.2017 Spelemidlar til fleirbrukshall Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132018 RS 13/2018 Tiltak for å redusere spreiing av gummigranulat frå kunstgrasbanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS152018 PS 15/2018 Kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2017-2027. Andre gongs høyring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162018 PS 16/2018 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 -2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Fråsegn til Byutredning for Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Innspel til kulturmeldingen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Revidering av innretting av kunstnarstipend Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Ny søknadsordning for elitekorps - innretting og kriteria Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Fullmakter på kultur- og idrettsområdet 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Saksframlegg om tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid. Revidering av retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll