eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 04 24 20180424 24.04.2018 10:00 FAB NR8 , Kremmarholmen 43, Fedje Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412018 PS 41/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS442018 PS 44/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS262018 RS 26/2018 Tusenårsstaden Gulatinget - Årsmelding 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272018 RS 27/2018 Kunstplan for Bybanen Sentrum - Fyllingsdalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282018 RS 28/2018 Fråsegn til planprogram for ny kommuneplan 2018 - 2048 for Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292018 RS 29/2018 Invitasjon til bibliotekpolitisk konferanse i Halmstad 8. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302018 RS 30/2018 Fråsegn til varsel om oppstart og planprogram for nye Voss herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312018 RS 31/2018 Tal i høve til kulturmidlar i Hordaland. Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen, SV Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322018 RS 32/2018 Kopi av utbetalingsbrev 2018 frå Miljødirektoratet - tilskotsmidlar til fylkeskommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332018 RS 33/2018 Kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skulen skuleåret 2018-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Referatsak - Orientering om fråsegn til oppstart og planprogram for kommuneplanens arealdel - Lindås kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS452018 PS 45/2018 Regionreforma. Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane – Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Mulebanen Gnr 168 bnr 563 m.fl. -- Bergenhus - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse og sykkelvanar for barn og unge 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Tilskot til friluftslivsaktivitet (Kap. 1420 post 78) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Tilskot til viltformål 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Tilskot til forvaltning og drift av verna fartøy 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532018 PS 53/2018 Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542018 PS 54/2018 Arrangementstilskot Trond Mohn games og U-23 EM friidrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552018 PS 55/2018 Arrangementstilskot U-23 EM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562018 PS 56/2018 Fylkeskommunalt tilskot til skilting og merking 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572018 PS 57/2018 Museumsreforma i Hordaland - dei konsoliderte musea - offentlege kommunale tilskot - fordeling stat, fylke, kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582018 PS 58/2018 Fordeling av midlar til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll