eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 24 20180524 24.05.2018 11:00 Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen, Haukelandsveien 22, Fjærmose Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS592018 PS 59/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602018 PS 60/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS612018 PS 61/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS352018 RS 35/2018 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet frå Kulturdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362018 RS 36/2018 Folkehelsekonferansen 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Referat frå styremøte i Idrettscampus Bergen 12. april 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Manger folkehøgskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Svar på førespurnad - Sakshandsamingstid for akvakultursøknader i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 Innspel til planprogram for Kommunedelplan for klima, miljø og infrastruktur - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422018 RS 42/2018 Fråsegn til planprogram og varsel om oppstart av sentrumsplan for Vossevangen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432018 RS 43/2018 Offentleg ettersyn av reguleringsplan for Slettebakken hovedgård – gnr 160 bnr 938 mfl, Bergen kommune – motsegn frå Riksantikvaren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442018 RS 44/2018 Møteplan for fylkeskommunale organ 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452018 RS 45/2018 Mulebanen - svar på spørsmål frå KIRU 24.4.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462018 RS 46/2018 Kystpilegrimsleia. Opningsmarkeringar i Hordaland, juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS622018 PS 62/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632018 PS 63/2018 Sentralbadet scenekunsthus. Medverknad frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642018 PS 64/2018 Evaluering av bokbåttenesta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652018 PS 65/2018 Nominasjon til "Årets friluftsråd 2018" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662018 PS 66/2018 Fråsegn - Statleg reguleringsplan E39 Stord Os - Tilleggshøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672018 PS 67/2018 Søknad om løyve til Øvre Årvik kraftverk i Jondal kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682018 PS 68/2018 Søknad om løyve til Opedal Ljosverk i Ullensvang herad. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692018 PS 69/2018 Flaumlukeløysing og generell flaumsikring av Opo i Odda kommune. Høyringsfråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702018 PS 70/2018 Statlege tilskot til dei konsoliderte musea i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Fordeling av ekstra løyving til tiltak i statleg sikra friluftsområder 2018, Statsbudsjettet kap. 1420, post 78 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 Prosjekttilskot: større kulturtiltak. Tildelingar vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Prosjekttilskot: kunst og kultur - profesjonell. Tildelingar vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742018 PS 74/2018 Prosjekttilskot: Kultur-amatør. Fordeling våren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Verdsarvråd for verdsarvstaden Bryggen. Val av to medlem og to varamedlem Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Fråsegn til forslag til reguleringsplan for Mulebanen Gnr 168 bnr 563 m.fl. -- Bergenhus - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll