eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 08 21 20180821 21.08.2018 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS912018 PS 91/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS922018 PS 92/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS932018 PS 93/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS542018 RS 54/2018 Svar på spørsmål frå FUV i PS 179/18 Fråsegn til reguleringsplan for Smålonane og søknad om samtykke til etablering av handelsareal - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552018 RS 55/2018 Dei konsoliderte musea i Bergensregionen og Hordaland - økonomisk skeivfordeling av statlege tilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562018 RS 56/2018 Orientering om intensjonsavtale i Nordfjella Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572018 RS 57/2018 Søknad om forsøk med delegering av mynde for forvaltning av utviklingsmidlar på folkebibliotekområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582018 RS 58/2018 Rikspolitisk føresegn for kjøpesenter opphørte 1. juli 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592018 RS 59/2018 Ang. Festspillene i Bergen og tilskotsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602018 RS 60/2018 Korleis har ungdommane i Hordaland det? Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612018 RS 61/2018 Meldingssak: Frivillig arbeid i Europa som tiltak for ungdom med avbrote skulegang Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS942018 PS 94/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952018 PS 95/2018 Fråsegn kommunedelplan Rongøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 Fråsegn - Statleg reguleringsplan for E16 og Vossebana Arna-Stanghelle - Varsel om oppstart med planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972018 PS 97/2018 Fråsegn til oppstart for områdereguleringsplan for Bybanen til Åsane og detaljreguleringsplan for sykkel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982018 PS 98/2018 Fråsegn til varsel om oppstart av kommunedelplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Tokagjelet - Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992018 PS 99/2018 Fråsegn til kommuneplanens arealdel for Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 Fråsegn til områdeplan for Rong senterområde, Øygarden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012018 PS 101/2018 Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019 - 2027 - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022018 PS 102/2018 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2018/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032018 PS 103/2018 Høyringssvar Kulturarenaplan for Bergen kommune 2019 - 2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042018 PS 104/2018 Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skolesekken for skuleåret 2018-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052018 PS 105/2018 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakarar i Den kulturelle skolesekken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062018 PS 106/2018 Søknad om ekstraordinær støtte til støvsanering - KODE kunstmuseer og komponistheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll