eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 13 20181113 13.11.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1282018 PS 128/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1292018 PS 129/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1302018 PS 130/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS822018 RS 82/2018 Rettleiing og informasjon om planlegging av handelsareal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832018 RS 83/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30.09.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1312018 PS 131/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1322018 PS 132/2018 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332018 PS 133/2018 Prosjekttilskot: kunst- og kulturtiltak, tildelingar haust 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342018 PS 134/2018 Kulturelt utviklingsprogram (KUP). Tildeling 2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352018 PS 135/2018 Fordeling av midlar til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom, haust 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362018 PS 136/2018 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372018 PS 137/2018 Utviklingsstipend innan gateaktivitet 2018 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1382018 PS 138/2018 Utviklingsstipend innan idrett 2018 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1392018 PS 139/2018 Prosjekttilskot: Kultur - amatør. Fordeling våren 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402018 PS 140/2018 Fylkeskommunalt tilskot til skilting og merking 2018 - ekstrautlysning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412018 PS 141/2018 Griegkvartalet - søknad om støtte til skisseprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422018 PS 142/2018 Kristiansholm - Sandvikstorget - Rosengrenden - Gnr 168 - Bergenhus - områdereguleringsplan - offentlig ettersyn - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll