eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 04 20181204 04.12.2018 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. et. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1432018 PS 143/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1442018 PS 144/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1452018 PS 145/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS842018 RS 84/2018 FUV sin handsaming av klage på avslag om samtykke til handelsareal i reguleringsplan for Smålonane - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852018 RS 85/2018 Rapport om prosjekt for skjøtsel, tilrettelegging og formidling av arkeologiske kulturminne innanfor Bevaringsprogram for Utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862018 RS 86/2018 Breibanddekning i Hordaland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1462018 PS 146/2018 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1472018 PS 147/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1482018 PS 148/2018 Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492018 PS 149/2018 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur. Evaluering og rullering av handlingsprogram 2018 / 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502018 PS 150/2018 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512018 PS 151/2018 Revidering av retningsliner for tilskotsordning lavterskel fysisk aktivitet for barn og unge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522018 PS 152/2018 Fordeling av renter og inndregne midlar - spelemidlar til idrett og friluftsliv 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532018 PS 153/2018 Samanslåing av 2 fylkeskommunale tilskotsordningar og flytting av eit tiltak til prosjektet friluftslivets ferdselsårer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542018 PS 154/2018 Øyremerking av tilskotsmidlar - Lyssetjing av bergkunst i Kvam kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552018 PS 155/2018 Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll