eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 03 17 20180317 17.03.2018 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS162018 PS 16/2018 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172018 PS 17/2018 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182018 PS 18/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS92018 RS 9/2018 Økonomirapport - per 19.02.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Oversikt ungdomsråd - per 19.02.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112018 RS 11/2018 Invitasjon til fylkesting for ungdom 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Folkehelseundersøking i Hordaland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS202018 PS 20/2018 Nytt Ungdommens planprogram 2015 - korleis arbeide og marknadsføre planprogrammet? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Førebuing Dialogdagen 4. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll