eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 14 20180514 14.05.2018 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232018 PS 23/2018 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132018 RS 13/2018 Oversikt ungdomsråd per 30.04.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Oversikt økonomi per 30.04.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Årsmelding for Ungdommens fylkesting 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 Ungdommens planprogram 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Årsrapport 2017 for mobbeombodet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Større saker til politisk behandling 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Politisk organisering - drøftingsnotat for hovudutvalsstruktur i ny fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212018 RS 21/2018 Referat frå dialogdagen 04.04.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS282018 PS 28/2018 Mandat for elev- og lærlingombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Mandat for mobbeombodet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Orientering frå konferansar, møter og anna sidan førre møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Korleis skal eit medverknadsorgan for ungdom sjå ut etter samanslåinga? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322018 PS 32/2018 Delegat på Ungdommens fylkesting 2018 - ikkje medlem av ungdomsråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Møteplan for Ungdommens fylkesutval i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll