eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 05 03 20180503 03.05.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalssalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS942018 PS 94/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952018 PS 95/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS502018 RS 50/2018 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 31.03.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512018 RS 51/2018 Berekning av oppfyllingsgrad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522018 RS 52/2018 Melding om opptak av Hordaland i tilskotsordning program for folkehelsearbeid i kommunane 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532018 RS 53/2018 Vaksineringsrutiner - meningokokkvaksine for elevane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542018 RS 54/2018 Svar på spørsmål frå Sigbjørn Framnes (Frp) om korleis Skyss kan få fleire reisande til eksisterande ruter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552018 RS 55/2018 Svar frå fylkesrådmannen på spørsmål stilt i fylkesutvalet 22. februar om Skyss og målform Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562018 RS 56/2018 Årsmelding 2017 for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572018 RS 57/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 3.mai 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582018 RS 58/2018 Svar på oversendingsforslag - bygg og anleggsteknikk Odda vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592018 RS 59/2018 Spørsmål til fylkesordføraren - Ruteproduksjon vest FUV 11.04.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS972018 PS 97/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS982018 PS 98/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS42018 DS 4/2018 Låneopptak 2018 - I Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS992018 PS 99/2018 Regionreforma. Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane – Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 Sal av eigedomane Austtun og Vesttun i Ulvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012018 PS 101/2018 Handlingsplan for innfartsparkering 2018 - 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022018 PS 102/2018 Vegvisningsskilt og nye vegnummer for fylkesvegane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032018 PS 103/2018 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2018/2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042018 PS 104/2018 Fråfall og oppfølging - tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052018 PS 105/2018 Museumsreforma i Hordaland - dei konsoliderte musea - offentlege kommunale tilskot - fordeling stat, fylke, kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062018 PS 106/2018 Sal av ubebygd areal - Osterøy vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072018 PS 107/2018 Sandsli videregående skole - leie av idrettshall - avtaleforlengelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082018 PS 108/2018 Arrangementstilskot Trond Mohn games og U-23 EM friidrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092018 PS 109/2018 Arrangementstilskot U-23 EM Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102018 PS 110/2018 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112018 PS 111/2018 Årsmelding for klagenemnda - 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122018 PS 112/2018 Omdisponering av midlar til hydrogenfyllestasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll