eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 06 21 20180621 21.06.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1722018 PS 172/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1732018 PS 173/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1742018 PS 174/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS842018 RS 84/2018 Notat vedk. St. Paul Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852018 RS 85/2018 NDLA - nytt styre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862018 RS 86/2018 Oppfølging av budsjettvedtak 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872018 RS 87/2018 Oppfølging av budsjettvedtak om seriøsitets- og lærlingkrav Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882018 RS 88/2018 Mal for handelsanalyse i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892018 RS 89/2018 Hardangerbrua AS - Årsmøteprotokoll 09.05.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902018 RS 90/2018 Møteprotokoll generalforsamling i Jondalstunnelen AS. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912018 RS 91/2018 Protokoll fra generalforsamling i Ferde AS 29.05.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922018 RS 92/2018 Rapportering Vestnorsk filmsenter 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932018 RS 93/2018 Signert protokoll generalforsamling 2017 Gulen og Masfjorden Utvikling AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942018 RS 94/2018 Bømlo vegselskap AS -protokoll fra generalforsamlingen 24.05.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952018 RS 95/2018 Protokoll frå generalforsamling 25 april 2018 Moster Amfi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962018 RS 96/2018 Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge - Brev om festivalstøtteordningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972018 RS 97/2018 Oppsummering etter møte mellom Kystverket og Sogn og Fjordane og Hordland fylkeskommunar - Overføring av dei statlege fiskerihamnene til fylkeskommunane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982018 RS 98/2018 Nye kontraktar Bergen sør og vest - økonomisk verknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992018 RS 99/2018 Status for innføring av ny takstsonestruktur i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002018 RS 100/2018 Veglause grender - båtrute blir langt ned ??? Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012018 RS 101/2018 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022018 RS 102/2018 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 21. juni 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1752018 PS 175/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1762018 PS 176/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS52018 DS 5/2018 Refinansiering av sertifikatlån 335 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1772018 PS 177/2018 Årsbudsjett 2019 / Økonomiplan 2019 - 2022. Føresetnader og rammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782018 PS 178/2018 Opo flaumtunnel og kraftverk - fylkeskommunal forkjøpsrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792018 PS 179/2018 Fråsegn til reguleringsplan for Smålonane og søknad om samtykke til etablering av handelsareal - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802018 PS 180/2018 Høyring - regionreforma - ny forskrift om mynde mv etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812018 PS 181/2018 Handlingsprogram jernbanesektoren 2018-29 - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822018 PS 182/2018 Ny tannklinikk i Arna - leigeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832018 PS 183/2018 Butilbod for høyrselshemma elevar - leigeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1842018 PS 184/2018 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) - løypemelding vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852018 PS 185/2018 Om søknad om nytt utdanningstilbod og lærefag - Knarvik vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862018 PS 186/2018 Pilotprosjekt Bømlo - styrka samarbeid skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872018 PS 187/2018 Anmodning om uttale St. Paul vgs nytt tilbod innan idrettsfag og påbygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882018 PS 188/2018 Gjennomgang av arbeidet med kartlegging av minoritetspråklege Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892018 PS 189/2018 Evaluering selskapsvognløyver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1902018 PS 190/2018 Byvekstavtale - mandat for forhandlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1912018 PS 191/2018 Opningstider på venterommet ved Åsane terminal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922018 PS 192/2018 Styrking av rutetilbodet Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932018 PS 193/2018 Lokale båtruter i Osterfjorden og Geitanger-Knappskog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942018 PS 194/2018 Utbetring etter Tunnelsikkerhetsforskriften Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952018 PS 195/2018 Midlar til prosjektleiing Travel like the locals Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1962018 PS 196/2018 Breibandutbygging - nasjonal tilskotsordning 2018 - prioriteringar i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1972018 PS 197/2018 Søknad frå Telemark Bilruter AS og Tide Buss AS om ruteløyve for strekninga Bergen-Haukeli-Oslo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1982018 PS 198/2018 Frå sams og samling - Om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens Vegvesen til fylkeskommunane - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1992018 PS 199/2018 Møteplan for Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll