eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda-AU Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 10 20180910 10.09.2018 10:00 Videomøte Fylkeshuset i Bergen og fylkeshuset Sogn og Fjordane Fellesnemnda-AU
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS182018 PS 18/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192018 PS 19/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS22018 RS 2/2018 Fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen - melding om framdrift og opplegg for designkonkurranse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32018 RS 3/2018 Budsjett- og rekneskapssystem for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42018 RS 4/2018 Løns- og personalsystem for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52018 RS 5/2018 Sak- og arkivsystem for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 Domenenamn for Vestland fylkeskommune sin nettstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 Innvilga organisasjonsnummer for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212018 PS 21/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Førebuande arbeid med regional planstrategi - opplegg og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - fase II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Presiseringar og behov for justering av overordna administrativ organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Møteplan fellesnemnda, fellesnemnda AU og PSU 2019 og møteplan PSU haust 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll