eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda-AU Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 18 20181018 18.10.2018 10:30 Videomøte, frå Fylkeshuset i Bergen og Kviknes hotel, Balestrand fylkesutvalsalen i Bergen Fellesnemnda-AU
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS292018 PS 29/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302018 PS 30/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS312018 PS 31/2018 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS82018 RS 8/2018 Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune – utkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Felles personvernombud Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS322018 PS 32/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332018 PS 33/2018 Møteplan og opplegg for dialogmøter i førebuande arbeid med regional planstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342018 PS 34/2018 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll