eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda-AU Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 27 20181127 27.11.2018 14:00 Videomøte, fylkeshuset i Bergen og Leikanger Hordaland: fylkesutvalsalen, Sogn og Fjordane: Sygna Fellesnemnda-AU
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS442018 PS 44/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112018 RS 11/2018 Møteplan for dialogmøte med kommunane i førebuande arbeid med regional planstrategi - endring av tidspunkt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS472018 PS 47/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482018 PS 48/2018 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492018 PS 49/2018 Budsjettprosess – Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502018 PS 50/2018 Inntak i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - overordna prinsipp for inntak – DP 1.5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512018 PS 51/2018 Prinsipp for ny budsjettmodell i dei vidaregåande skulane – DP 1.4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522018 PS 52/2018 Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll