eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 19 20181019 19.10.2018 16:00 Gjerskvål, Voss Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS622018 PS 62/2018 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS632018 PS 63/2018 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS642018 PS 64/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS652018 PS 65/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Oversikt økonomi per 04.10.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Oversikt ungdomsråd per 04.10.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Oversikt ungdommens planprogram per 04.10.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 Status nettverkssamlinga 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412018 RS 41/2018 Presentasjon av budsjett ved fylkesdirektør for økonomi og organisasjonsavdelinga, Nils Egil Vetlesand Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS662018 PS 66/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672018 PS 67/2018 Medverknadsorgan for ungdom i den nye fylkeskommunen - forslag til struktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS682018 PS 68/2018 Søknad om fritak frå verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS692018 PS 69/2018 Vidare førebuing av Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut