eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 07 20181207 07.12.2018 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS702018 PS 70/2018 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS712018 PS 71/2018 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS722018 PS 72/2018 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS732018 PS 73/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS422018 RS 42/2018 Oversikt økonomi per 22.11.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432018 RS 43/2018 Oversikt ungdomsråd - per 04.12.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442018 RS 44/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452018 RS 45/2018 Løypemelding frå mobbeombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462018 RS 46/2018 Uttale frå UFU: Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune, rapport per oktober 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472018 RS 47/2018 Uttale frå UFU: Young People engagement in political decision making Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482018 RS 48/2018 Framgang ungdommens planprogram (UPP) - per 15.11.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS742018 PS 74/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS752018 PS 75/2018 Ungdommens fylkesting 2019: Vidare førebuing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762018 PS 76/2018 Nettverkssamling 2018: Evaluering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772018 PS 77/2018 Ungdommens planprogram 2019: Innstilling frå Ungdommens fylkesutval til Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll