eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 08 15 20180815 15.08.2018 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS802018 PS 80/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS812018 PS 81/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822018 PS 82/2018 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS452018 RS 45/2018 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Ferjeavløysingsordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462018 RS 46/2018 Brev frå samferdselsdepartementet om tildeling av ekstra midlar til transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472018 RS 47/2018 Trepunktsbelte på alle bussane i heile Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482018 RS 48/2018 Rapport frå Ferde AS, til eigarane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492018 RS 49/2018 Uttale frå Hardangerrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502018 RS 50/2018 Brev frå Osterøy kommune om ferjesambandet Breistein-Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS832018 PS 83/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS842018 PS 84/2018 Fråsegn til oppstart for områdereguleringsplan for Bybanen til Åsane og detaljreguleringsplan for sykkel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Forskrift om utstedarverksemd for bompengar og ferjebillettar (utstedarforskrifta) - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 Fråsegn - Statleg reguleringsplan for E16 og Vossebana Arna-Stanghelle - Varsel om oppstart med planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872018 PS 87/2018 Fråsegn til varsel om oppstart av kommunedelplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Tokagjelet - Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 Ekstramidlar til fylkesvegar juni 2018 - vegopprustning og trafikksikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 Endring i elbiltakstar på ferje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902018 PS 90/2018 Omklassifisering av vegar i Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll