eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 05 20180905 05.09.2018 09:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt.5, Bergen Fylkesutvalsalen 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS922018 PS 92/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS932018 PS 93/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942018 PS 94/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS512018 RS 51/2018 Rapport om dødsulykke i Fv 7 Raunekleivtunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522018 RS 52/2018 Dekkeleggingsprogrammet for 2018 - oppdatert kart etter tilleggsløyving Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532018 RS 53/2018 Statens vegvesen Region vest: Rapport om sambruksfelt E39 Fjøsanger, Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542018 RS 54/2018 Endringar i programområde - investeringsprogram for fylkesvegnettet 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552018 RS 55/2018 Kopi - Deltaking i pilotprosjekt om vegprising Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562018 RS 56/2018 Kopi - Innbyggjarforslag - Nei til nytt ferjestø i Sævarhagsvikjo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS952018 PS 95/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 Status for oppfølging av "Temaplan: Låg- og nullutsleppsbussar i Hordaland" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972018 PS 97/2018 Jondalstunnelen - Takstreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982018 PS 98/2018 Aksjonærinvitasjon til Hordfast AS - Organisering av store samferdselsprosjekt i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992018 PS 99/2018 Tilskuddsordninga til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - søknad om midlar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 Omklassifisering av vegar i Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012018 PS 101/2018 Omklassifisering av offentlege vegar i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll