eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 17 20181017 17.10.2018 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1022018 PS 102/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1032018 PS 103/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1042018 PS 104/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS572018 RS 57/2018 Fv 7 som omkøyringsveg for E16 - møte med Kvam herad og Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582018 RS 58/2018 Ulykkesbarometer for Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592018 RS 59/2018 Utbetring etter tunnelsikkerheitsforskrifta - Økonomisk situasjon i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602018 RS 60/2018 Evaluering av haldeplassoppgradering - kantstopp på Fv287 på Øvre Kråkenes. Rapport frå Statens vegvesen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612018 RS 61/2018 Orientering om rapporten "Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622018 RS 62/2018 Rapport frå årsmøte i Nordsjøkommisjon 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632018 RS 63/2018 Svar på oversendingsforslag - Trafikksikringstiltak Fv 40 Kvednabekkjen, Opstveit - Matre i Kvinnherad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642018 RS 64/2018 Endringer i Norske vegfinansieringsselskapers forening - Norvegfinans Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652018 RS 65/2018 Fare for kutt i ferjetilbodet på Fensfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662018 RS 66/2018 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Ferjeavløysingsordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672018 RS 67/2018 Meldingssak om innhald i møteprotokoll frå fylkessekretariatet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1052018 PS 105/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1062018 PS 106/2018 Bompengar for elbil Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072018 PS 107/2018 Sykling i tunnel og oppfølging av dødsulykka i Raunekleivtunnelen i juli 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082018 PS 108/2018 Lokale båtruter Osterfjorden og Geitanger-Knappskog Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092018 PS 109/2018 Namn på fylkesvegbruer i Austrheim kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102018 PS 110/2018 Konkurranseutsetjing av Rutepakke Bergen sentrum og Bergen nord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112018 PS 111/2018 Servicelinjene i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122018 PS 112/2018 Søknad om 2 nye reserveløyve i Nordhordland Taxisentral Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132018 PS 113/2018 Evaluering av løyveforvaltninga i Hordaland løyvedistrikt 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll