eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 07 20181107 07.11.2018 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1142018 PS 114/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1152018 PS 115/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1162018 PS 116/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS682018 RS 68/2018 Investering av vognmateriell til framtidige bybanestrekningar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692018 RS 69/2018 Testanlegg for solcelledrivne veglys på Fv101 Sekse, Ullensvang herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702018 RS 70/2018 Skriv til statsråd Monica Mæland frå Kvinnherad kommune vedrørande statleg kommunedelplan E39 Stord-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712018 RS 71/2018 NTP-notat ifm med regionale møter om Nasjonal Transportplan 2022-2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722018 RS 72/2018 Førebels status på undersøkingane omkring venterom i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732018 RS 73/2018 Uttale frå Fjordvegen Rute13 vedr. rashending på Rv13 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1172018 PS 117/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1182018 PS 118/2018 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192018 PS 119/2018 Handlingsprogram 2019-2022. Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202018 PS 120/2018 Fv 7 som omkøyringsveg for E16 - forslag om prioritering og medfinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212018 PS 121/2018 Priser på båtsambanda i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222018 PS 122/2018 Vurdering av alternativ for å sikra vidare drift av sambandet Valestrand-Breistein Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232018 PS 123/2018 Søknad om fornying av ruteløyve for strekninga Bergen - Voss - Aurland - Sogndal - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242018 PS 124/2018 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252018 PS 125/2018 Spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12018 FO 1/2018 Spørsmål frå Angeltveit (V) - Reell kostnad Spelhaugen depot i fjell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO22018 FO 2/2018 Spørsmål frå Askeland (SP) - Skilta og oppmerka fotgjengarovergang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll