eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 02 20181002 02.10.2018 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS762018 PS 76/2018 Opning av fylkestinget Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS772018 PS 77/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS152018 RS 15/2018 Kollektivstrategi Hordaland, Årsrapport 2017 - årsproduksjon for ruteproduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162018 RS 16/2018 Evaluering av sykkel VM Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172018 RS 17/2018 Søknad om forsøk med delegering av mynde for forvaltning av utviklingsmidlar på folkebibliotekområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182018 RS 18/2018 Framtidig byvekstavtale for Bergensområdet - Svar på fråsegn om involvering av kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192018 RS 19/2018 Svar på spørsmål knytt til framlegg av ny IT-strategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202018 RS 20/2018 Partsbrev - Juridisk betenkning frå Deloitte om habilitetsvurderingar ifm. deltaking i revisjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212018 RS 21/2018 Tryggleiken på ferjene Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS782018 PS 78/2018 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO92018 FO 9/2018 Interpellasjon - Natalia A. Golis (MDG) - Bærekraftig region Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO102018 FO 10/2018 Interpellasjon - Alexander Fosse Andersen (SP) - byte av målform i den vidaregående skulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO112018 FO 11/2018 Interpellasjon - Terje kollbotn (R) - regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO122018 FO 12/2018 Skriftleg spørsmål - Siri Klokkerstuen (A) - Snøggbåten i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO132018 FO 13/2018 Skriftleg spørsmål - Tor Andrè Ljosland (Krf) - Innovasjon Norge og utlysing av stillingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO142018 FO 14/2018 Skriftleg spørsmål - Beate Husa (Krf) - Regional plan for attraktive senter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO152018 FO 15/2018 Skriftleg spørsmål - Renate Møgster Klepsvik (FRP) - Sunnhordlandsruta/Innfartsparkering på Hufthamar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO162018 FO 16/2018 Skriftleg spørsmål - Terje Kollbotn (R) - Keolis Norge AS som driftar av bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO172018 FO 17/2018 Skriftleg spørsmål - Øyvind Hardeland (A) - Veglys Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO182018 FO 18/2018 Skriftleg spørsmål - Aud Karin Oen (SV) -Hordfast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO192018 FO 19/2018 Skriftleg spørsmål - Marthe Hammer (SV) - status for planlagte sykkelvegar i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO202018 FO 20/2018 Skriftleg spørsmål - Terje Kollbotn (R) - Varig flaumsikring av Opo-vassdrag i Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792018 PS 79/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802018 PS 80/2018 Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812018 PS 81/2018 Finansrapport 2. tertial 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822018 PS 82/2018 Tertialrapport pr. april 2018 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832018 PS 83/2018 Sal av ubebygd areal på Kronstad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842018 PS 84/2018 Skakke - avtale om sal av seksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852018 PS 85/2018 Sal av Garnesstølen 63 i Arna (tidl. Arna gymnas) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862018 PS 86/2018 Nye Sotra vgs - tomteval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872018 PS 87/2018 Satsing for betre psykisk helse for elevane i vidaregåande skule - evaluering av Psykologteamet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882018 PS 88/2018 Revidering av vedtekter for styret for Fagskolen i Hordaland og fastsetting av kompensasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892018 PS 89/2018 Nytt val av medlemer til styret for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902018 PS 90/2018 Retningsliner for folkevalde som ønskjer å varsle om kritikkverdige tilhøve i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912018 PS 91/2018 Nytt fylkeshus - rom- og funksjonsprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922018 PS 92/2018 Kystpilegrimsleia over ei ein ny fase - utgreiing av fast organisering av Kystpilegrimsleia og avslutting som prosjekt - Løyving av kr 100.000 - Avtale med Nasjonalt Pilegrimssenter - Oppnemning av politisk representasjon til styringsgruppa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932018 PS 93/2018 Aksjonærinvitasjon til Hordfast AS - Organisering av store samferdselsprosjekt i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942018 PS 94/2018 Selskapsavtale Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952018 PS 95/2018 Nyval til verv som medlem i fylkestinget og medlem til utval for kultur, idrett og regional utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962018 PS 96/2018 Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune - Ingrid Handeland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972018 PS 97/2018 Søknad om permisjon frå verv i Hordaland fylkeskommune - Mari K. Kjellesvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982018 PS 98/2018 Søknad om fritak frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune - Ragnhild Hoff Eilertsen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992018 PS 99/2018 Søknad om fritak frå verv som medlem i Omstillingsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002018 PS 100/2018 Flytting av bomstasjon Miljøløftet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll