eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 11 20181211 11.12.2018 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1012018 PS 101/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1022018 PS 102/2018 Opning av fylkestinget Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1032018 PS 103/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS222018 RS 22/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232018 RS 23/2018 Løypemelding frå mobbeombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242018 RS 24/2018 Svar på interpellasjon i fylkestinget 2.-3. okt. - tillegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252018 RS 25/2018 Forebygging og tilrettelegging med tanke på allergiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1042018 PS 104/2018 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO212018 FO 21/2018 Interpellasjon frå Angeltveit (V) - nynorsk administrasjonsspråk HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO222018 FO 22/2018 Interpellasjon frå Schau Johansen (H) - bruk av raudspritbaserte kokeaparat i skulesamanheng i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO232018 FO 23/2018 Interpellasjon frå Oen (SV) - Vrak U-864 vest for Fedje, kva tiltak er gjort? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO242018 FO 24/2018 Interpellasjon frå Golis (MDG) - redd insektene - for menneskets og naturens skyld Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO252018 FO 25/2018 Spørsmål frå Synnøve Solbakken (A) - Skilting E 134/Fv 48 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052018 PS 105/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1062018 PS 106/2018 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072018 PS 107/2018 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082018 PS 108/2018 Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092018 PS 109/2018 Intensjonsavtale mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om samarbeid om drifta av kollektivtrafikken i Bergen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102018 PS 110/2018 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112018 PS 111/2018 Handlingsprogram 2019-2022. Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122018 PS 112/2018 Handlingsprogram Miljøløftet 2019 - 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132018 PS 113/2018 Kvinnheradpakken - delvis bompengefinansiering og fylkeskommunalt bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142018 PS 114/2018 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152018 PS 115/2018 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur. Evaluering og rullering av handlingsprogram 2018 / 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162018 PS 116/2018 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172018 PS 117/2018 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182018 PS 118/2018 Kvalitetsmelding skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192018 PS 119/2018 Evaluering Hyssingen produkssjonsskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202018 PS 120/2018 Gjennomføringsplan i eit fireårig heilskapleg opplæringsløp.- Eit målretta arbeid med å skaffe elevar læreplass og sikre bedriftene kvalifiserte lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212018 PS 121/2018 Sal av Stord opplæringssenter på Heiane - gnr 44 bnr 336 i Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222018 PS 122/2018 Askøy vgs - Samarbeidsavtale med Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232018 PS 123/2018 Ny selskapsavtale Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242018 PS 124/2018 Søknad om fritak frå verv som varamedlem til Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Magne Fauskanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252018 PS 125/2018 Søknad om fritak frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262018 PS 126/2018 Søknad om permisjon frå verv som varamedlem til Yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272018 PS 127/2018 Søknad om fritak frå verv som medlem av fylkesutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282018 PS 128/2018 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv - Solbjørg Marjala Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292018 PS 129/2018 Søknad om fritak frå verv i Hordaland fylkeskommune - Mari K. Kjellesvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302018 PS 130/2018 Forslag til val som vararepresentant til utval for kultur, idrett og regional utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312018 PS 131/2018 Bruk av raudspritbaserte stormkjøkken/kokeapparat i skulesamanheng i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322018 PS 132/2018 Vrak U-864 vest for Fedje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332018 PS 133/2018 Redd insekta - for menneska og naturen si skuld Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342018 PS 134/2018 Uttale om å ikkje legge ned Ulvsnesøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll