eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 02 05 20190205 05.02.2019 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. et Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12019 FO 1/2019 Spørsmål frå Fosse Andersen (Sp) - Skuleskyss frå Indre Masfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Rapport frå NTNU - Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Elevar frå Etne kommune ved Ølen vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Løypemelding pilotprosjekt Bømlo - samarbeid skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 Løypemelding samarbeidsprosjekt Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 Verbalpunkt om oppfølging av samarbeidsprosjekt i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Utstillingsareal i gangtunnel under busstasjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Nye/reviderte retningsliner for oppdragsverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Oppfølging av ulike problemstillingar rundt målbyte i vgs. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Oppfølging av tilleggspunkt til Kvalitetsmeldinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52019 PS 5/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Stord vgs - vurdering av sal av avd Saghaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Nye namn på skular i Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande skule 2017-2020. Status etter to år. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Høyring - endringar i opplæringslova. Opplæring i kvensk. Yrkesopplæringsnemnder Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Høyring - om endringar i opplæringslova, friskulelova og folkehøgskulelova. Reglane om politiattest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Høyring - om endringar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova - løyve til å kreve butid for utanlandske arbeidstakarar som skal tilsettast i barnehage eller skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Høyring om forskrift om tildeling av utdanningsstønad for 2019/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll