eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 12 20190312 12.03.2019 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS132019 PS 13/2019 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112019 RS 11/2019 Status handlingsprogram regional plan for folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Tannhelsedata 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS162019 PS 16/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO22019 FO 2/2019 Spørsmål frå Ljosland (Krf) - Tilbakekalling av godkjenning av friskoler overfor utdanningsdirektoratet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO32019 FO 3/2019 Spørsmål frå Ljosland (Krf) - Skolelag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 1 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Læretid i byggdriftarfaget etter fullført Vg2 Elenergi - unntaksordning for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Søknad gjennom Vigo til programområde med vekt på eit særleg tilbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Uttale - Høyring forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll