eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 04 09 20190409 09.04.2019 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. et Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232019 PS 23/2019 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132019 RS 13/2019 Notat om gartnarundervisninga ved Voss vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Årsrapport vaksenopplæringa 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS262019 PS 26/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO52019 FO 5/2019 Spørsmål frå Kine Bratli Dale - A - utlån av fylkeskommunale lokaler til vaksenopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Disponering av investeringsmidlar 2019 - opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Svar på spørsmål vedk. finansiering av spesialundervisning ved offentlege og private skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 2 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Fyllingsdalen vgs. - Rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll