eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 14 20190514 14.05.2019 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS332019 PS 33/2019 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO62019 FO 6/2019 Spørsmål frå Ljosland - Krf - Oversikt over ventetid tannbehandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152019 RS 15/2019 Administrative vedtak i klassestrukturen skuleåret 2019/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Nedleggelse av programområdet automasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Oppfølgingstenesta (OT) sitt arbeid med ungdom som er koda som "ukjent aktivitet" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Vedk. spørsmål om praktisering av skjønsmessig inntak for elevar med lang reiseveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Svar på spørsmål vedk. seksuell trakassering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 OPHE PS 17/19 Svar på spørsmål om «Lokalisering av Karrieresenter Bergen frå 2020 til nytt fylkesbygg er etablert» Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212019 RS 21/2019 Program for folkehelsearbeid i Hordaland. Status programarbeidet og endra økonomiske rammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS372019 PS 37/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Rehabilitering/ombygging/ mindre tilbygg i skulesektoren - Fordeling nr. 3 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Justering av tilbodsstruktur ved dei vidaregåande skulane, skuleåret 2019/20 - prognoseinntaket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Bømlo vgs - lokalisering verkstadsareal for TIP, EL og naturbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Auka gjennomføring og fleire ut i lære - erfaringar og tilrådingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Høyring - om endringar i forskrift om utdanningsstønad for elevutveksling til utlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Eigenandel elev-PC 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll