eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 10 02 20181002 02.10.2018 09:15 Grand hotel Terminus, Bergen Valnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS192018 PS 19/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202018 PS 20/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS212018 PS 21/2018 Meldingar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222018 PS 22/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232018 PS 23/2018 Søknad om fritak frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune - Ragnhild Hoff Eilertsen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242018 PS 24/2018 Nyval til verv som medlem i fylkestinget og medlem til utval for kultur, idrett og regional utvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252018 PS 25/2018 Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune - Ingrid Handeland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262018 PS 26/2018 Søknad om permisjon frå verv i Hordaland fylkeskommune - Mari K. Kjellesvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272018 PS 27/2018 Søknad om fritak frå verv som medlem i Omstillingsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282018 PS 28/2018 "Kystpilegrimsleia over ei ein ny fase" - utgreiing av fast organisering av Kystpilegrimsleia og avslutting som prosjekt . Løyving av kr 100.000. Avtale med Nasjonalt Pilegrimssenter. Oppnemning av politisk representasjon til styringsgruppa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292018 PS 29/2018 Nytt val av medlemer til styret for Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll