eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Partssamansett utval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 27 20181127 27.11.2018 12:00 Videomøte, fylkeshuset i Bergen og Leikanger Hordaland: fylkesutvalsalen, Sogn og Fjordane: Sygna Partssamansett utval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS82018 PS 8/2018 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS132018 RS 13/2018 Sluttrapport delprosjekt 6.1: kartlegging av økonomiområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142018 RS 14/2018 Delprosjekt 12.2 IKT og innkjøpssystem Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152018 RS 15/2018 Delprosjekt 12.3 Leverandørar og avtalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS92018 PS 9/2018 Prinsipp for ny budsjettmodell i dei vidaregåande skulane – DP 1.4 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102018 PS 10/2018 Inntak i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - overordna prinsipp for inntak – DP 1.5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112018 PS 11/2018 Pedagogisk psykologisk teneste si framtidige innretning på eigarskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122018 PS 12/2018 Delprosjekt 11.8 Administrativ organisering av Vestland fylkeskommune - nokre grunnprinsipp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132018 PS 13/2018 Delprosjekt 12.4 Samarbeid om innkjøp med eksterne partar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll