eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 02 11 20190211 11.02.2019 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen i 3. etasje Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Fylkesrådmannen orienterer om status i oppfølging av tilsyn gjeldande vaskehall på Hauglandshella Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Godkjenning av prosjektrekneskapar - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Årsmelding for kontrollutvalet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Selskapskontroll av VIGO IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på vegnettet| Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Arkivering og offentlegheit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet for 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon desember 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Gåveregister for dei folkevalde Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Skatteinngangen pr. desember 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS192019 PS 19/2019 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Budsjett for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - forslag til konkurransegrunnlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Organisering og lokalisering av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Reglement for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll