eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 04 01 20190401 01.04.2019 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen i 3. etasje Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS242019 PS 24/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252019 PS 25/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262019 PS 26/2019 Godkjenning av prosjektrekneskap - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Levering av prosjektrekneskapar frå andre enn eigedomsavdelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Henvending om vurdering av HFK sine forpliktingar og ansvar i høve Economusee Fjordtynna Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Handlingsplan - Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) _ Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62019 RS 6/2019 Rapport frå NTNU - Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 FKT - Invitasjon til fagkonferanse 2019 - Kristiansand 4. -5. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Innkalling til FKTs årsmøte 4. juni 2019 i Kristiansand Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag pr.21.februar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112019 RS 11/2019 Sak om finansforvaltninga 2018 frå TING 05.03.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Signert revisjonsberetning 2018 Kontrollutvalg Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Årsrapport Varslingsutvalet Hordaland fylkeskommune 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS382019 PS 38/2019 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll