eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 06 20190506 06.05.2019 12:00 Førde Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392019 PS 39/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Årsrekneskap og årsmelding 2018 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Fylkesrådmannen orienterer om det er "business as usual" i fylkeskommune trass regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Revisjonsplan for rekneskapsrevisjonen i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Vurdering av ordning for finansiering av spesialundervisning i friskular - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Levering av prosjektrekneskapar frå andre enn samferdsel og eigedomsavdelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orientere om status i arbeidet med regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Fylkesrådmannen orienterer om status i høve innføring av ny personvernlov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Selskapskontroll av Bybanen AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Rekneskapsresultat for Kontrollutvalet i hittil i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS142019 RS 14/2019 FUV 28.03.19 - Justert møteplan hausten 2019 etter konstituerande fylkesting for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152019 RS 15/2019 FUV 28.03.19 - Rekneskapsrapport pr. februar 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Status for spørsmål og oversendelsesforslag pr. 28.03.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsinformasjon april 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Statens vegvesen evaluerer ikkje omlegginga til ca 50 mill kr av fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per 1. april 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 Oversikt over tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS552019 PS 55/2019 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll