eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 12 20190612 12.06.2019 08:00 Thon Hotel Sandven, Nordheimsund Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS562019 PS 56/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572019 PS 57/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582019 PS 58/2019 Konkurranseutsetting av revisjonstenestene for Vestland fylkeskommune - Arbeidsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592019 PS 59/2019 Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602019 PS 60/2019 Forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging - Revisjonsrappport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612019 PS 61/2019 Selskapskontroll av VIGO IKS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622019 PS 62/2019 Manglande evaluering frå Statens vegvesen Fv 567 Hosanger - Orientering frå fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632019 PS 63/2019 Oppfølging forvaltningsrevisjon innan transportberedskap på fylkesvegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642019 PS 64/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652019 PS 65/2019 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662019 PS 66/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212019 RS 21/2019 Status for spørsmål og oversendelsesforslag i fylkesutvalet pr. 02.05.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS672019 PS 67/2019 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll