eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 09 02 20190902 02.09.2019 10:00 Fylkeshuset Møterom 1322 Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS682019 PS 68/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692019 PS 69/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS702019 PS 70/2019 Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orienterer om status i arbeidet med regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712019 PS 71/2019 Fylkesrådmannen orienterer om det er "business as usual" i fylkeskommunen trass regionreforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722019 PS 72/2019 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2018 nr. 21 frå Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732019 PS 73/2019 Godkjenning av prosjektrekneskap - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742019 PS 74/2019 Selskapskontroll av Bybanen AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752019 PS 75/2019 Forvaltningsrevisjon innan tranporttenesta for forflytningshemma (TT-ordninga) - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762019 PS 76/2019 Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772019 PS 77/2019 Reglement for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782019 PS 78/2019 Evaluering av omlegging fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792019 PS 79/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan oppfølging av minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802019 PS 80/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan arkivering og offentlegheit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812019 PS 81/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822019 PS 82/2019 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832019 PS 83/2019 Rekneskapsresultat for Kontrollutvalet hittil i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842019 PS 84/2019 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852019 PS 85/2019 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS222019 RS 22/2019 Hardanger AKS - mediaomtale i HF 11.06.19. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Partner for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242019 RS 24/2019 Tilsyn i HFK 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252019 RS 25/2019 Vegrekneskap - møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262019 RS 26/2019 Vedtak i TING 13.06.19 Forvaltningsrevisjon friskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272019 RS 27/2019 Vedtak i TING 13.06.19 Forvaltningsrevisjon kulturminneforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282019 RS 28/2019 Vedtak i TING 13.06.19 Årsrekneskap 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292019 RS 29/2019 Vedtak i TING 13.06.19 Tertial pr. april 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302019 RS 30/2019 Vedtak i TING 13.06.19 Finansrapport 1. tertial 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312019 RS 31/2019 Vedtak i TING 13.06.19 Prosjektrekneskap Knarvik vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322019 RS 32/2019 Vedtak i TING 13.06.19 - 2 Prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS332019 RS 33/2019 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. 20. juni 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342019 RS 34/2019 Artikkel i NRK 20.08.2019 om dei nye bompengeselskapa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352019 RS 35/2019 Klage på vedtak vedrørende Unge Venstres stand på skolevalgtorg ved Nordahl Grieg vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362019 RS 36/2019 Klage på innblanding i Unge Venstre sin stand og debatt ved Laksevåg videregående skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372019 RS 37/2019 Skuledebattar / valtorg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS862019 PS 86/2019 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872019 PS 87/2019 Val av revisor for Vestland fylkeskommune - Tilråding frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll