eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Partssamansett utval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 09 20 20180920 20.09.2018 17:30 Scandic Flesland Airport, Lønningsveien 9, Blomsterdalen Partssamansett utval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS52018 PS 5/2018 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS52018 RS 5/2018 Budsjett- og rekneskapssystem for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62018 RS 6/2018 Løns- og personalsystem for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72018 RS 7/2018 Sak- og arkivsystem for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82018 RS 8/2018 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - fase II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92018 RS 9/2018 Felles sak og arkivsystem for Nye Vestland fylkeskommune fram til 01.01.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102018 RS 10/2018 Møteplan for informasjons- og drøftingsmøte hausten 2018 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS62018 PS 6/2018 Overordna administrativ organisering i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72018 PS 7/2018 Møteplan for partssamansett utval haust 2018 og 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112018 RS 11/2018 Vestland fylkeskommune - overordna organisering av fylkesrådmannen sin stab Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122018 RS 12/2018 Organisering av tannhelsetenesta - merknad frå info- og drøftingsmøtet 13.09.18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut