eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Yrkesopplæringsnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 29 20190129 29.01.2019 10:00 Wigandgården, Agnes Mowinckelsgate 6 Forskjønnelsen, 8. etasje Yrkesopplæringsnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning av møtebok - Yrkesopplæringsnemnda 07.01.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Løypemelding pilotprosjekt Bømlo - samarbeid skule og næringsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Løypemelding samarbeidsprosjekt Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42019 PS 4/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Plan for kompetanseutvikling 2016-2020, tiltak 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Høyring - om endringar i opplæringslova, friskulelova og folkehøgskulelova. Reglane om politiattest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Høyring - om endringar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova - løyve til å kreve butid for utanlandske arbeidstakarar som skal tilsettast i barnehage eller skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll