eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 16 20181116 16.11.2018 10:00 Scandic Kokstad, Kokstaddalen Blåmann Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS412018 PS 41/2018 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422018 PS 42/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432018 PS 43/2018 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332018 RS 33/2018 Administrativ toppleiargruppe - tilsetjingsprosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342018 RS 34/2018 Vestland fylkeskommune - overordna administrativ organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352018 RS 35/2018 Reglement og kompetanse for fellesnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362018 RS 36/2018 Frå Eid kommune - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast, ikkje byggast ned Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372018 RS 37/2018 Frå Gloppen kommune - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkast, ikkje byggast ned Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382018 RS 38/2018 Innspel frå Trygg Trafikk - Fylkestrafikktryggingsutval i nye Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392018 RS 39/2018 Felles personvernombud Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402018 RS 40/2018 Møteplan for dialogmøte med kommunane i førebuande arbeid med regional planstrategi - endring av tidspunkt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS442018 PS 44/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452018 PS 45/2018 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - tilleggsutgreiing fase II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462018 PS 46/2018 Meld.St.6 (2018-2019) Oppgåver til nye regioner - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472018 PS 47/2018 Vedtekter til fondet jamfør intensjonplanens punkt 7 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll