eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 21 20181121 21.11.2018 12:00 Solstrand hotel & bad, Os Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2632018 PS 263/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2642018 PS 264/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2652018 PS 265/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1652018 RS 165/2018 Løypemelding frå mobbeombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662018 RS 166/2018 Rapport frå elev- og lærlingombodet vår 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672018 RS 167/2018 Investering av vognmateriell til framtidige bybanestrekningar. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682018 RS 168/2018 Spørsmål om trappeheis på snøggbåtane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692018 RS 169/2018 Spørsmål om å presentera reiselivsprodukt på skjerm på snøggbåtane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702018 RS 170/2018 Svar på spørsmål om interkommunal planlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712018 RS 171/2018 Spørsmål om app og månadskort Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722018 RS 172/2018 Svar på spørsmål om turistutviklinga i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732018 RS 173/2018 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742018 RS 174/2018 Planleggjing av vedtekne fylkesvegprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752018 RS 175/2018 NTP-notat ifm med regionale møter om Nasjonal Transportplan 2022-2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1762018 RS 176/2018 Referat frå møte 14.09.18 med Innovasjon Norge Vestland og fylkesordførarar Hordaland og Sogn og fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1772018 RS 177/2018 Rettleiing og informasjon om planlegging av handelsareal Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1782018 RS 178/2018 Målform i fylkeskommunen, oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1792018 RS 179/2018 Skriv til statsråd Monica Mæland frå Kvinnherad kommune vedrørande statleg kommunedelplan E39 Stord-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1802018 RS 180/2018 Avslutning av Statfjord A - Innspill til høring om konsekvensutredning. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1812018 RS 181/2018 Tilråding om mogleg innkjøp av jodtablettar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1822018 RS 182/2018 Manger folkehøgskule - uttale vedk. budsjett 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1832018 RS 183/2018 Status for oversending og spørsmål i fylkesutvalet pr. 21. og 22. november.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2662018 PS 266/2018 Spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2672018 PS 267/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS82018 DS 8/2018 Refinansiering av sertifikatlån 350 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2682018 PS 268/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2692018 PS 269/2018 Årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019-2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2702018 PS 270/2018 Rekneskapsrapport pr. oktober 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2712018 PS 271/2018 Griegkvartalet - søknad om støtte til skisseprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2722018 PS 272/2018 Kvalitetsmelding skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2732018 PS 273/2018 Ny selskapsavtale Vigo IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2742018 PS 274/2018 Fv 7 som omkøyringsveg for E16 - forslag om prioritering og medfinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2752018 PS 275/2018 Vurdering av alternativ for å sikra vidare drift av sambandet Valestrand-Breistein Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2762018 PS 276/2018 Søknad om fornying av ruteløyve for strekninga Bergen - Voss - Aurland - Sogndal - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2772018 PS 277/2018 Ny tannklinikk på Nesttun - leigeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2782018 PS 278/2018 Sal av Garnesstølen 63 (tidl. Arna gymnas) til Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2792018 PS 279/2018 Klage på avslag om samtykke til handelsareal i reguleringsplan for Smålonane, Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2802018 PS 280/2018 Fråsegn til revisjon av Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter - Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll