eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 12 06 20181206 06.12.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2812018 PS 281/2018 Godkjenning møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2822018 PS 282/2018 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2832018 PS 283/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1842018 RS 184/2018 Regional samarbeidsavtale mellom fylkeskommunane, IN, Siva og Forskingsrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1852018 RS 185/2018 Utbetring etter tunnelsikkerheitsforskrifta - Økonomisk situasjon i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1862018 RS 186/2018 Breibanddekning i Hordaland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1872018 RS 187/2018 Tildeling av tilskot til hurtigladeinfrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1882018 RS 188/2018 Status for "prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1892018 RS 189/2018 Oppfølging av Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1902018 RS 190/2018 Fylkesutvalet sak 260/2018 - Konkurranseutsetting av rutepakke Bergen sentrum og Bergen nord - oppfølging og operasjonalisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912018 RS 191/2018 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922018 RS 192/2018 Svar på spørsmål - status for arbeidet med lokaler på Austrheim vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1932018 RS 193/2018 Protokoll Ekstraordinær generalforsamling i Nordhordlandspakken AS 4. oktober 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942018 RS 194/2018 Oppstart av planarbeid - E16 / E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset (Ringveg øst) - kommunedelplan og konsekvensutredning - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952018 RS 195/2018 Status for oversending og spørsmål i fylkesutvalet pr.6.desember 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962018 RS 196/2018 Oversikt over høyringar - fylkesutvalet den 06.12.2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2842018 PS 284/2018 Spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12018 FO 1/2018 To spørsmål frå Oen (SV) - lønsutvikling over tid og organisering av bedriftshelsetenesta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2852018 PS 285/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2862018 PS 286/2018 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS92018 DS 9/2018 Refinansiering av lån 470 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2872018 PS 287/2018 Justering av tilbodsstrukturen 2019/20 (klassesaka) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2882018 PS 288/2018 Gjennomføringsplan i eit fireårig heilskapleg opplæringsløp.- Eit målretta arbeid med å skaffe elevar læreplass og sikre bedriftene kvalifiserte lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2892018 PS 289/2018 Askøy vgs - Samarbeidsavtale med Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2902018 PS 290/2018 Bruk av Oslomodellen i Hordaland fylkeskommune sine kontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2912018 PS 291/2018 Evaluering Hyssingen produksjonsskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2922018 PS 292/2018 Eigedom på Fløksand i Meland kommune - godkjenning av bod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2932018 PS 293/2018 Willy Valentinsens vei - godkjenning av salsvilkår Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2942018 PS 294/2018 Handlingsprogram 2019-2022. Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2952018 PS 295/2018 Intensjonsavtale mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om samarbeid om drifta av kollektivtrafikken i Bergen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2962018 PS 296/2018 Handlingsprogram Miljøløftet 2019 - 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2972018 PS 297/2018 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2982018 PS 298/2018 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2992018 PS 299/2018 Forslag om endring av yrkestransportlova - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3002018 PS 300/2018 Høyring - endring av drosjereguleringa, oppheving av behovsprøvinga m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3012018 PS 301/2018 Kvinnheradpakken - delvis bompengefinansiering og fylkeskommunalt bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3022018 PS 302/2018 Rapport byutgreiing Bergen trinn 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3032018 PS 303/2018 Innføring av AutoPASS på ferjesambanda i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3042018 PS 304/2018 Kantstopp som løysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3052018 PS 305/2018 Turistrute Hardanger - drift utover inneverande kontraktsperiode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3062018 PS 306/2018 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur. Evaluering og rullering av handlingsprogram 2018 / 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3072018 PS 307/2018 Status for arbeidet med likestilling og likeverd i Hordaland Fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3082018 PS 308/2018 Søknad om ekstraordinær støtte til støvsanering - KODE kunstmuseer og komponistheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll