eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2018 11 28 20181128 28.11.2018 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1262018 PS 126/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1272018 PS 127/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1282018 PS 128/2018 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS742018 RS 74/2018 Status for "prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752018 RS 75/2018 Koplinga mellom E16 og FV7 må gje størst mogleg regional effekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762018 RS 76/2018 Utbetring etter tunnelsikkerheitsforskrifta - Økonomisk situasjon i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772018 RS 77/2018 Oppstart av planarbeid - E16 / E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset (Ringveg øst) - kommunedelplan og konsekvensutredning - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1292018 PS 129/2018 Innsendte spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO32018 FO 3/2018 Spørsmål frå Hammer (SV) - Prioritering av busskapasitet til dei forskjellige bydelane - Mogleg utslepp av bybaneolje i Nordåsvannet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302018 PS 130/2018 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1312018 PS 131/2018 Klimaplanen sitt handlingsprogram 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322018 PS 132/2018 Handlingsprogram Miljøløftet 2019 - 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332018 PS 133/2018 Innføring av AutoPASS på ferjesambanda i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342018 PS 134/2018 Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352018 PS 135/2018 Kantstopp som løysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362018 PS 136/2018 Turistrute Hardanger - drift utover inneverande kontraktsperiode Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372018 PS 137/2018 Kvinnheradpakken - delvis bompengefinansiering og fylkeskommunalt bidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382018 PS 138/2018 Rapport byutgreiing Bergen trinn 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392018 PS 139/2018 Høyring - endring av drosjereguleringa, oppheving av behovsprøvinga m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402018 PS 140/2018 Forslag om endring av yrkestransportlova - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412018 PS 141/2018 Intensjonsavtale mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om samarbeid om drifta av kollektivtrafikken i Bergen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422018 PS 142/2018 Handlingsprogram 2019-2022. Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll