eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 02 14 20190214 14.02.2019 09:00 Fretheim hotel, Flåm Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Vestland fylkeskommune - fastsetting av administrativ organisering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Avtale om overføring av personell mellom Statens vegvesen og Nye Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Overføring av oppgåver frå fylkesmennene og Miljødirektoratet knytt til dei statleg sikra friluftslivsområda og Skjærgårdstjenesten Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Fylkesvåpen - melding om vidare prosess og arbeid med alternative framlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 Sak i fellesnemnda-au 04.02.2019 - utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 Oppfølging av fylkestingsvedtak i Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42019 PS 4/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12019 FO 1/2019 Spørsmål frå Aud Karin Oen (SV) - gjennomføring av dialogmøte for Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Budsjett for samanslåingskostnadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Nytt inntektssystem - fråsegn frå Nye Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Overføring av personell frå Statens vegvesen - garanti med omsyn til vern mot oppseiing, jf. Intensjonsplanen av 17. januar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Ordning for bedriftshelsetenesta i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Delrapport til DPO 3.1 - Tilskotsordningar regionale organisasjonar og institusjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Budsjett 2020 / økonomiplan 2019- 2022 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll