eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 23 20190523 23.05.2019 10:00 Scandic Ørnen, Bergen Fellesnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS262019 PS 26/2019 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272019 PS 27/2019 Godkjenning møteprotokoll Fellesnemnda 13.03.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282019 PS 28/2019 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS152019 RS 15/2019 Administrativ organisering og leiingsdeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Organisasjonsstruktur for ny kollektiveining i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Fylkeskommunane sine vedtak om innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Status i prosjekt for felles organisasjonskultur, Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Evalueringsrapport Kulturkonferansen Vestland 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202019 RS 20/2019 Lokalisering av AMK-sentral for luftambulansen i helse Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS292019 PS 29/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312019 PS 31/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 - arbeidsdokument 3/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Fylkesordførarkjede til Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Oppdatert møteplan hausten 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Overføring av ansvaret for tilskot til ikkje-statlege flyplassar til fylkeskommunalt nivå Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Inntaks- og formidlingsforskrift til vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune – skuleåret 2020/2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Vidareføring av medlemskapet i KS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Rekneskapsrapport pr. april 2019 - Samanslåingskostnadar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Fråsegn vedkomande Stad skipstunnel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll