eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fellesnemnda-AU Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 05 13 20190513 13.05.2019 15:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen Fellesnemnda-AU
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS182019 PS 18/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Godkjenning møteprotokoll FN-AU 26.04.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Referatsaker (skriv og meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Regional planstrategi for Vestland - løypemelding om utfordringar for samfunnsutvikling i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212019 PS 21/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Vidare utarbeiding av reglement for folkevalde organ i Vestland fylkeskommune - del II Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232019 PS 23/2019 Markeringar knytt til etableringa av Vestland fylkeskommune i 2019/2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242019 PS 24/2019 Lokalisering av AMK-sentral for luftambulansen i Helse Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll