eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 04 20190604 04.06.2019 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS442019 PS 44/2019 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS222019 RS 22/2019 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane - Rapport 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232019 RS 23/2019 Lokale til Bergen katedralskole avdeling Kyrre Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242019 RS 24/2019 Tidstjuvar i skulen - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252019 RS 25/2019 Kompetanse og utdanning i Nordhordland - Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen (rapport frå UiB) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS482019 PS 48/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Samarbeid mellom fagskulane i komande Vestland og Høgskulen på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502019 PS 50/2019 Høyringsfråsegn om endringar i "forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512019 PS 51/2019 Oppfølging av verbalpunkt frå fylkestinget - internkontroll i lærebedrifter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522019 PS 52/2019 Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) - løypemelding vår 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532019 PS 53/2019 Høyring - endringar i forskrift til opplæringslova og forskrift til friskoleloven Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542019 PS 54/2019 Samlokalisering av Kvam vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll