eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 22 20190122 22.01.2019 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3 etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Fråsegn til 3. gongs høyring av kommuneplanen sin arealdel (KPA) for Austrheim kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Tildeling av midlar til Bokåret 2019 i Hordaland Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Kulturrådet si vurdering av musea i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Tilskot til musikkfestivalar i Hordaland gjennom Norsk kulturfond/Kulturrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 D/S Stord I - den Europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra - har tildelt skipet - Special Mention of the Jury Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 Rapport frå NTNU - Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Førebels program for Hold Norge Rent-konferansen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 STI-konferansen 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Invitasjon til anleggskonferansen 2019, Sogn og Fjordane og Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42019 PS 4/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Handlingsprogram for nærings- og lokalsamfunnsutvikling - budsjett 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Fråsegn til 1. gangs offentleg ettersyn og høyring - detaljregulering av Dalekletten - Øygarden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Fordeling av midlar til modellbibliotek i Hordaland 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Nye tilskotsordningar til bibliotekføremål i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande skule 2017-2020. Status etter to år. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Fullmakter på kultur- og idrettsområdet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Revisjon av retningsliner for Prosjekttilskotsordningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142019 PS 14/2019 Forslag om endringar i stadnamnlova - Høyringsutale frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Programområde i Kulturelt utviklingsprogram KUP 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll