eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 03 19 20190319 19.03.2019 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinkels gate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS282019 PS 28/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS292019 PS 29/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS302019 PS 30/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS122019 RS 12/2019 Dei konsoliderte musea i Hordaland - kommunale tilskot 2017 - 2018 og 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Invitasjon til Halmstadkonferansen 29.-30.april 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Kystpilegrimsleia. Rapportering prosjektfase 1. Vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152019 RS 15/2019 Rapport - Den kulturelle skolesekken i 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Endeleg avgjerd frå KMD; Steinestøveien 279, gnr 199 bnr 217 - Klage på fylkesmannens vedtak om å oppheve rammetillatelse for riving av bygninger og oppføring av kjøpesenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182019 RS 18/2019 Uttale til høyring av planprogram for kommuneplan for Kvinnherad, samfunnsdel og arealdel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192019 RS 19/2019 Status handlingsprogram regional plan for folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS312019 PS 31/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322019 PS 32/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332019 PS 33/2019 Fråsegn til høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for Fv 561 Kolltveit - Ågotnes - Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342019 PS 34/2019 Fråsegn til - Områdereguleringsplan for Nyborg næringsområde - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352019 PS 35/2019 Høyring av forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestland - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362019 PS 36/2019 Moster 2024. Markering av innføringa av kristenretten i Norge. Handsaming av rapport frå forprosjekt. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372019 PS 37/2019 Søknad om arrangementsstøtte, handball-landskamp 5. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382019 PS 38/2019 Søknad frå Fedje kommune om tilskot til forlenging av båtruta i Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392019 PS 39/2019 Tilskot til kompetanseutvikling 2019 - bibliotek Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402019 PS 40/2019 Tilskot til interkommunale bibliotekprosjekt 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412019 PS 41/2019 Utviding av bokbåttenesta til Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422019 PS 42/2019 Tilskot til statleg sikring av friluftsområder 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432019 PS 43/2019 Fordeling av midlar innan tilskotsordningane Kunstnarstipend og folkemusikkstipend 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442019 PS 44/2019 Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap. Fordeling 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452019 PS 45/2019 Meld. St. 8 «Kulturens kraft». Høyringssvar til familie- og kulturkomiteen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462019 PS 46/2019 Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar. Retningsliner. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472019 PS 47/2019 Regional plan for vassforvaltning - høyring av planprogram og hovudutfordringar for Hordaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482019 PS 48/2019 Utlegging av plandokument for Vest-Viken vassregion for område i Hordaland fylke. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492019 PS 49/2019 Utlegging av planprogram og hovudutfordringar for Rogaland vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll