eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 06 18 20190618 18.06.2019 11:00 Fretheim hotell, 5473 Flåm Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS822019 PS 82/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS832019 PS 83/2019 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS842019 PS 84/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS382019 RS 38/2019 Orientering om gjennomføring av Erasmus+ programmet på fylkesbiblioteket Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392019 RS 39/2019 Bokåret 2019 i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402019 RS 40/2019 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412019 RS 41/2019 Travel like the locals Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422019 RS 42/2019 Dialogkonferanse idrett og friluftsliv 2019 - førebels program og invitasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432019 RS 43/2019 Bergen vant prisen for attraktiv by 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442019 RS 44/2019 Fråsegn til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, Stord kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452019 RS 45/2019 Fråsegn til forslag til Kommunedelplan for overvann, Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS852019 PS 85/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS862019 PS 86/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872019 PS 87/2019 Søknad om Gjelet kraftverk, Jondal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882019 PS 88/2019 Fordeling av spelemidlar til Lokale kulturbygg 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892019 PS 89/2019 Søknad om tilskot til kjøp av ny arbeidsbåt til friluftsrådet Vest - til innsats mot marin forsøpling - forvaltningsoppgåver Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902019 PS 90/2019 Investeringstilskot til idrettsanlegg med regional og nasjonal verdi 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912019 PS 91/2019 Øyremerking av tilskotsmidlar - Lyssetjing av bergkunst i Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922019 PS 92/2019 Høring - Forslag til forskrift om fylkeskommunens oppgaver på friluftslivsområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932019 PS 93/2019 Tilskot til sogelag/historielag (lokalhistorisk arbeid) 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942019 PS 94/2019 Digital formidling gjennom nettportalen Grind Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952019 PS 95/2019 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962019 PS 96/2019 Saksframlegg - fråsegn til detaljplan for Eitrheimsvågen - Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972019 PS 97/2019 Saksframlegg - samtykkehandsaming nytt handelsareal - Eitrheimsvågen - Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982019 PS 98/2019 Fråsegn til kommuneplanens arealdel - Kvam herad - 2.gongshøyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992019 PS 99/2019 Fråsegn til temarevisjon kommuneplanens arealdel - Meland kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002019 PS 100/2019 Samarbeid med Fylkesmannen i Vestland om Jordvernstrategi for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012019 PS 101/2019 Tilskot til viltformål 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll