eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 01 16 20190116 16.01.2019 09:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 FO12019 FO 1/2019 Spørsmål frå Angeltveit (V) - kollektivtilbod Sunnhordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO22019 FO 2/2019 Spørsmål frå Byrknes (KRF) - Bekymring for busskapasitet for elevar ved Knarvik ungdomsskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 FO32019 FO 3/2019 Spørsmål frå Marthe Hammer (SV) - buss Bergen - Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Breibanddekning i Hordaland 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22019 RS 2/2019 Tildeling av tilskot til hurtigladeinfrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32019 RS 3/2019 Moglegheiter for etablering av forsterka vegoppmerking i Hordaland - notat til FTU november 2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42019 RS 4/2019 Dokument 18/136127-12 E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KU Referat fra møte 01/18 i referansegruppen 23-11-2018 sendt fra Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52019 RS 5/2019 Rapport frå NTNU - Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62019 RS 6/2019 E134 Haukelivegen AS. Prioriterte vegprosjekt. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72019 RS 7/2019 Hurtiglading for drosje på Bergen lufthamn og Bergen busstasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82019 RS 8/2019 Ekstraløyving til trafikksikring i 2019. Fordeling av midlar og plan for tilskotsordning. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92019 RS 9/2019 Referat frå Fylkesvegrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102019 RS 10/2019 Eierrapport fra Ferde AS 2018-2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS62019 PS 6/2019 Bompengar for nullutsleppskøyretøy - Takstklasse 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Søknad frå Taxi/Bus Odda AS om ruteløyve for strekninga Skjeggedal - Tyssedal - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Søknad frå Osbuss AS om fornying av ruteløyve for sightseeingbuss i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Fråvikssøknad - reguleringsplan for fv 555 Kolltveit-Vorland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Fråvikssøknad. Reguleringsplan for gnr. 216 bnr.119 Eidsvåg skole - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Fråvikssøknad - reguleringsplan for fv 48 Skånevik - Flesjo i Etne kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122019 PS 12/2019 Framlegg til overføringslov og endring av ulike lover som følgje av overføring av fylkesvegadministrasjonen - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132019 PS 13/2019 Utlysing driftskontrakt 1206 Voss og 1207 Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll