eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 02 06 20190206 06.02.2019 08:30 Sunnhordland, Bekkjarvik Gjestgiveri Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS142019 PS 14/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS152019 PS 15/2019 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS172019 PS 17/2019 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182019 PS 18/2019 Innkomne spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112019 RS 11/2019 Svar på spørsmål frå Marte Hammer - MISA 16.01.19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122019 RS 12/2019 Verknaden av trafikkregulerande tiltak på Rv555 i Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132019 RS 13/2019 Utvida takstsamarbeid mellom Jernbanedirektoratet og fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142019 RS 14/2019 Referat møte 13/18 Fylkesvegrådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152019 RS 15/2019 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162019 RS 16/2019 Ynskje om justering av takstsone i Kvam herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172019 RS 17/2019 Invitasjon til Jernbaneforum 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 FO42019 FO 4/2019 Spørsmål frå Byrknes (KrF) - utfordringar med skuleskyssen ved Knarvik VGS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192019 PS 19/2019 Myndigheitskontakt og partssamarbeid innan samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202019 PS 20/2019 Miljøpris for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212019 PS 21/2019 Søknad om omklassifisering av tre fylkesvegstrekningar i Øygarden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222019 PS 22/2019 Søknad frå Askøy kommune om dekning av meirkostnader til prosjekt Fv 216 Skansen/Kleppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll